Digital trygghetsalarm med sensorer – Neat Novo

novo-and-smile-tno-2

Neat Novo er en helt ny digital trygghetsalarm som ble lansert i Norge sommeren 2016.

  • Bedre design
  • Bedre lyd
  • Bedre rekkevidde

Neat Novo kan kommuniserer med SCAIP både over mobilnettet og fast bredbånd.

Her følger et utvalg av trådløse sensorer som kan kobles til Neat Novo

smile
Alarmknapp / smykke
Alarmknappen Smile kan benyttes både som smykke rundt halsen og armbånd rundt håndleddet.

 

 

door
Dørsensor
Dørsensoren kan tidsstyres og er et effektivt hjelpemiddel for å detektere nattvandring

 

 

smoke-tno
Røykvarsler
Røykvarsleren kan seriekobles og varsler alarmsentralen via trygghetsalarmen

 

 

fallsensor-tno

 

Fallsensor
Fallsensoren festes rundt håndleddet og fungere i tillegg som vanlig alarmknapp.

 

 

 

 

pyr

Bevegelsessensor
Bevegelsessensoren kan benyttes for å detektere spesielle hendelser, eller i kombinasjon for å redusere antallet falske alarmer.

 

 

bed-sensor-vinkel
Sengesensor
Sengesensoren kan tidsstyres og benyttes til å detektere om bruker ikke har kommet tilbake til sengen etter en forhåndsbestemt tid.

 

 

 

floor-sensor-tnoGulvsensor
Gulvsensoren kan tidsstyres og kan være et effektivt hjelpemiddel for å detektere nattvandring.

 

 

epilepsialarm-tno
Epilepsisensor
Epilepsisensoren plasseres i sengen for å detekter epilepsialanfall når bruker er i sengen

 

 

repo
Repeater
Repeater-enheten benyttes der det er nødvendig å øke rekkevidden på de ulike trådløse sensorene.

 

 

gas

 

Gassensor
Det finnes tre ulike gassensorer; CO, Metan og Propan

 

 

inka-tno

 

Trådløs I/O-enhet
Inka er en trådløs I/O-enhet som gjør det mulig å koble til sensorer fra andre leverandører

 

 

 

push-pull
Trekksnor
Denne sensorer monteres på vegg, og gjør det mulig å utløse trygghetsalarm fra trekksnor

 

 

 

voice-tno
Stemmealarm
Stemmealarmen kan benyttes dersom bruker ønsker å kunne tilkalle hjelp med stemmen.