Responssentertjeneste

Telenor Objects tilbyr responssentertjenster tilpasset kommunens virksomhet og behov

Responssenteret er en tjeneste som tar i mot, og ved behov videreformidler alarmer fra trygghetsalarmer og andre sensorer og utstyr. Responssenteret bemannes av helsefaglig personale, men det er også mulig å sende alarmene direkte uten filtrering. Telenor Objects tilbyr løsninger som gir kommunen mulighet til å velge mellom tre typer oppsett av responssentertjenesten:

  1. Responssenter bemannet av helsefaglig personale
  2. Responssenter bemannet av kommunens eget personale
  3. Automatisk videresending av alarmer fra trygghetsalarmer til hjemmetjenesten uten filtrering

(Se menyen til venstre for mer informasjon om disse tre alternativene)

I alle de tre alternativene, benyttes den samme hel-digitaliserte alarmsentralen som har integrert SCAIP-protokollen – i henhold til anbefalingene som Helsedirektoratet. Alarmsentralen håndterer i dag over 100.000 trygghetsalarmer (både i Norge og Sverige), der over halvparten er knyttet opp via SCAIP/digitalt og resten er analoge. Dette sikrer at alarmsentralen håndter alle de eksisterende og «gamle» trygghetsalarmene som er i bruk i kommunen, samtidig som den er klar for å håndtere nye digitale trygghetsalarmer som etter hvert innføres i kommunene. Dermed legger løsningen til rette for at leveransens innhold vil kunne tilpasses etter fremtidige behov og den teknologiske utviklingen innen dette området.

Alarmsentralen inneholder en rekke funksjoner og tjenester som forenkler arbeidet til både de som bemanner alarmsentralen og hjemmesykepleieren som følger opp skarpe alarmer. Det finnes en rekke funksjoner i alarmsentralen knyttet til filtrering, håndtering og rapportering (statistikk). Alarmer kan bl.a. prioriteres basert på forskjellige kriterier, for eksempel sykdomsbildet til den enkelte brukeren, eller alarmtype (alarm fra røykvarsler er en naturlig prioritet). I systemet er det mulig å hente ut mer informasjon f. eks om sykdomsbildet til brukeren. Alle typer alarmer kan prioriteres. Mottakssystemet gjør det mulig å styre anrop fra en bestemt gruppe eller bruker til en bestemt operatør. Ved hjelp av denne funksjonen, kan anropet styres til en operatør med spesielle kunnskaper, for eksempel språk eller spesielle medisinske erfaringer.

Systemet er skalerbart og bygges kontinuerlig ut ettersom behovet for kapasitet øker. Sentralen er dimensjonert for å håndtere store mengder samtidige alarmer fra ulike kilder.

Alarmsentralen håndterer alle trygghetsalarmer som er brukt i det nordiske markedet – både analoge og digitale. Alle protokollene blir kontinuerlig oppdatert til siste versjon. Eksempler på protokollene som støttes er:

  • Analoge protokoller: CPC, Antenna, STT, BS 8521
  • Digital protokoller: Scaip, CIP / SIP, XML, MPTP

Side alarmsentralen er en skybasert og sentralisert løsning, er den lett å vedlikeholde og drifte fra vår side. Det er lettere å håndtere eventuelle oppgraderinger eller feilsituasjoner. Det gjør at vi kan tilby en veldig kostnadseffektiv løsning for kommunen. Samtidig er løsningen sikrere enn mange lokale installasjoner: Alarmsentralen er basert på et primærsystem og et sekundært system som sørger for backup-systemer for både kommunikasjon og kraftforsyning. De primære- og sekundærmottakene er speilet, noe som betyr at de alltid har de samme dataene. Både primær- og sekundærsystemet har doble kommunikasjonsforbindelser for å sikre kommunikasjon. Det finnes to stasjonsløsninger, noe som betyr at hvis en telekommunikasjons utveksling slutter å fungere rutes trafikken automatisk til den andre sentralen.