Noen ord om velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler primært om mennesker og arbeidsprosesser. Teknologien er ikke et mål i seg selv, men en katalysator for økt livskvalitet, effektivitet og pasienttilfredshet.

Det er en global trend at en aldrende befolkning vil bli en utfordring for den oppvoksende generasjon. I Norge ser vi at andelen eldre med omsorgsbehov vil øke dramatisk i forhold til antallet yrkesaktive. Større bruk av velferdsteknologi er ett av virkemidlene for å håndtere denne utfordringen.

Velferdsteknologi har eksistert i mange år allerede, i begrenset omfang, og mest kjent er kanskje trygghetsalarmer. Det er en enkel og trygg måte for brukeren å gi beskjed til hjemmehjelpstjenesten på at de har et behov for assistanse. Det nye nå er at det stadig blir tilgjengelig flere og flere produkter i markedet som kan gi en utvidet hjelp og trygghet for eldre som bor i sitt eget hjem. Dette er produkter som styrker mulighetene for å oppdage om den eldre er i en situasjon der de behøver assistanse, for eksempel å avdekke om en person har falt eller er ute på nattevandring. I tillegg finnes det et godt utvalg av mer helserelaterte produkter, som måling av blodtrykk og blodsukker. Disse vil også inngå som en del av en utvidet velferdsteknologi i eldreomsorgen.