Personvern

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Telenor er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss å gi ut informasjon til eksempelvis opplysningstjenester og katalogvirksomheter med mindre du reserverer deg mot dette. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker blant annet på internettsidene til Datatilsynet.

Vår informasjon om deg

Alle produkter eller abonnement har en registrert eier, en betaler og eventuelt en eller flere brukere. Du kan ha noen eller alle av disse rollene for et produkt eller abonnement hos Telenor.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der Telenor må vite hvem vi har kontakt med. Personopplysninger er også helt nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss.

Ansvar for databehandling 

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos den daglige leder av det enkelte selskap i Telenor. Telenor har utnevnt et personvernombud for sine norske heleide selskaper. Ombudets oppgave er å sikre at Telenor følger personopplysningsloven med forskrift, og skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Telenor.

Besøk på våre nettsider

Når du besøker Telenor Objects nettside registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

Våre nettsider benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å tilpasse nettsidene til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted, og er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som person.

Innlogging på våre nettsider

Når du logger deg inn på våre nettsider, for eksempel med brukernavn og passord opptrer du ikke lengre anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til dine tjenester.

Når du er innlogget med brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå “https://” først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås.

For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Tilgang til informasjonen 

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Telenor Objects som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Innsyn, endring og sletting av informasjon 

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte oss. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.