Telenor styrker satsningen innen velferdsteknologi

Telenor Objects AS er fra 1.1.2018 fusjonert med Telenor Norge AS.

Siden starten i 2012 har Telenor Objects bygget opp et bredt tilbud innen velferdsteknologiske produkter og tjenester. I dag leverer virksomheten digitale trygghetsalarmer, sensorer, responssentertjenester, digitalt tilsyn, e-lås, integrasjonsløsninger, m.m. til over 150 kommuner i Norge.

Telenor Objects har siden starten vært 100% eiet av Telenor Norge.

Sammenslåingen med Telenor Norge er gjort for å styrke Telenors langsiktige satsning innen velferdsteknologi. Virksomheten er nå en del av Telenors e-helse satsning og får en enda bedre tilgang til Telenors samlede kompetanse og kapasitet innen e-helse. Telenors helsesatsing blir tydeligere og mer kraftfull, og tilrettelegger for videre innovasjon og styrking av våre tjenester.

Alle medarbeidere i Telenor Objects blir med i den videre organiseringen under ledelse av Johan Ivarson. Enheten vil videreføre ansvaret for velferdsteknologi og betjeningen av kunder innen kommunal helse og omsorg, som i dag.

Sammenslåingen medfører ingen endringer for våre kunder utover endring av navn på selskapet og fakturaforhold.

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med våre kunder.