Nyheter

januar

02 januar 2018

Telenor styrker satsningen innen velferdsteknologi

Telenor Objects AS er fra 1.1.2018 fusjonert med Telenor Norge AS.