Kort om Telenor-konsernet

Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 11 markeder i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, i tillegg til en stemmerettsandel på 42.95 prosent (økonomisk andel 35,7 prosent) i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i 18 markeder. Telenor-konsernet er en av verdens største mobiloperatører med 149 millioner abonnement i sine konsoliderte virksomheter per 3. kvartal 2012, en omsetning i 2011 på 99 milliarder kroner og ca. 30.000 ansatte.