Økt livskvalitet

Økt livskvalitet for brukere og pårørende

Omsorgspersonell

Omsorgspersonell får mer tid til nærhet og omsorg

Eldre kan bo lenger hjemme

Eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold.

 

Produkter og tjenester

Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold

Siste nytt

Siste nytt om velferdsteknologi