Telenor Objects har signert avtale med Bodø kommune.

Telenor Objects har signert avtale med Bodø kommune for leveranse av digitale trygghetsalarmer og responssentertjeneste.

Telenor Objects har fått oppdraget med å levere og forbedre digitale trygghetsalarmer og  velferdsteknologi til Bodø kommune.  I dag har Bodø 600 personer med trygghetsalarm, og den utløses over 10. 000 ganger årlig. Det vil si at alarmen går 27 ganger i gjennomsnitt hvert døgn. Det er nå  Telenor Objects som får ansvaret for alle disse. – Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge. Med denne avtalen får våre brukere trygghet til å kunne bo i egen bolig lenger, samt muligheter til å mestre eget liv og helse best mulig, sier kommunaldirektør for helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune, Ingrunn Lie Mosti. Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer og mobile trygghetsalarmer med GPS. Avtalen strekker seg over fire år, og har en ramme på 4,5 millioner kroner, opplyser Bodø kommune. Avtalen kan forlenges i ytterligere fire år. I avtalen følger det med helsefaglig mottak av alarmene, samt installasjon og vedlikehold av utstyr. – Innbyggerne i Bodø får én leverandør å forholde seg til og de får digitalisert alle trygghetsalarmene sine. De får nå en god, helhetlig og sikker tjeneste. Alle alarmene gir fra seg hjerteslag, og det vil umiddelbart bli registrert avvik som varsler både pårørende og et eget responssenter, forklarer administrerende direktør i  Telenor Objects, Johan Ivarson.