Telenor Objects har inngått avtale med Agder-kommunene

Telenor Objects har signert kontrakt med 21 kommuner i Agder for leveranse av velferdteknologisk utstyr. Kontrakten omfatter leveranse av digitale trygghetsalarmer med tilhørende sensorer, e-lås, digitalt tilsyn, responssenterplattform og sykesignalanlegg for opptil 80 institusjoner.

For mer informasjon om kontrakten, se pressemelding fra Telenor her